Huisregels

Wij dienen graag een goede dienst naar iedereen.

1. Het saunacomplex is volledig rookvrij. Ook het gebruik van de waterpijp is niet toegelaten.

2. Verplicht gebruik van handdoeken in droge sauna en infrarood cabine.

3. Het is niet toegestaan producten toe te voegen in het zwembad, de spa of de sauna.

4. Eigen dranken en eten zijn niet toegelaten.

5. Kinderen tem 3 jaar zijn gratis. Kinderen dienen steeds onder toezicht van een volwassene te blijven.

6. Huisdieren worden niet toegelaten.

7. Voor het in gebruik nemen van ons saunacomplex dient u eerst een douche te nemen. Ook na elk bezoek aan de droge sauna, de infrarood sauna of het stoombad dient u eerst een douche te nemen alvorens u in de spa of het zwembad gaat.

8. Verboden te duiken in het zwembad.

9. Bij het laattijdig verlaten van het privégedeelte, rekenen wij € 25 per kwartier aan die wij bij de volgende klant in mindering zullen brengen.

10. Essenzi kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het saunacomplex en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Essenzi zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.

11. Wanneer schade aangebracht wordt aan de door u gehuurde ruimte bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en, wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden een schadevergoeding van 1500,00 euro per dag te betalen.

12. Annulaties dienen minimum 72 uur op voorhand te gebeuren. Indien de klant niet komt opdagen (no show) of laattijdig annuleert (minstens 72 uur voor aanvang) zal automatisch, en zonder bijkomende ingebrekestelling, de volledige huursom in rekening worden gebracht. Door te reserveren verklaart de klant zich hiermee akkoord.

13. Badslippers zijn verplicht. U kan kwalitatieve teenslippers aankopen tegen kostprijs aan de receptie.

14. Essenzi heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook. 

15. Essenzi houdt zich het recht voor om de sessie van klanten die storend gedrag vertonen vroegtijdig te beëindigen na het geven van een eerste en tweede waarschuwing. In voorkomend geval blijft de huursom integraal verschuldigd.

16. Essenzi beperkt zich ertoe de gebruiker parkeervakken en fietsenstallingen ter beschikking te stellen. Essenzi is geen bewaarnemer of depositaris en heeft dus ook geen bewaarplicht, hij is evenmin aansprakelijk voor daden van derden. Essenzi wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde en op grond waarvan ook, voor alle schade ten gevolge van ondermeer ongevallen, diefstal of beschadiging zelfs ten dele, die binnen zijn inrichting kan ontstaan.

17. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen Essenzi en onze klanten is de rechtbank van Tongeren bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

18. Promoties zijn onderling nooit cumuleerbaar, noch in combinatie met last minute-aanbiedingen.